HIDE

NGUYÊN NHÂN KHIẾN CONTAINER BỊ RỚT TÀU

Khi chúng ta nhận được thông tin rằng lô hàng mình đang xử lý không thể lên đúng con tàu như dự kiến và đã bị rớt lại…Có khá nhiều nguyên nhân khiến cont bị rớt tàu. Và bài viết này PEACE LOGISTICS sẽ đề cập đến 2 nguyên nhân chính và thường xuyên xảy ra đó là: Do tàu bị over space nên hãng tàu phải cắt bớt container lại và do chủ hàng giao container và tờ khai xuất khẩu muộn. 

TRƯỜNG HỢP 1: TÀU BỊ QUÁ TẢI => RỚT CONTAINER 

  • Trên 1 con tàu, có rất nhiều hãng tàu có container trên đó nên sẽ chia space cho từng hãng tàu riêng, sau đó lại được chia nhỏ space cho từng nước: China, Singapore, Vietnam,… và Vietnam lại chia nhỏ ra các chi nhánh: Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh….
  • Để đảm bảo space và an toàn cho tàu, hãng tàu sẽ phải tính toán kỹ lưỡng. Và tất nhiên sẽ cần cắt lại 1 số lượng hàng nhất định nếu chuyến đó bị quá tải.
  • Nếu như sau khi tàu chạy, container hàng được load lên tàu thì sẽ có Loading confirmation từ hãng tàu. Ngược lại, cũng sẽ có thông báo container bị rớt lại, chuyển sang chuyến tàu tiếp theo. Thường là chuyến sớm nhất.
  • Trong trường hợp này các phát sinh liên quan đến: Tờ khai xuất khẩu, chi phí DEM/DET thường sẽ được hãng tàu hỗ trợ cho chủ hàng

Tham khảo nội dung Email hãng tàu thông báo container bị rớt tàu: 

“𝘋𝘦𝘢𝘳 𝘰𝘶𝘳 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘤𝘶𝘴𝘵𝘰𝘮𝘦𝘳𝘴,

𝘍𝘪𝘳𝘴𝘵, 𝘸𝘦 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘵𝘰 𝘦𝘹𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴 𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘪𝘯𝘤𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘬𝘴 𝘵𝘰 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘰𝘯 𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘤𝘦𝘴 & 𝘩𝘰𝘱𝘦 𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘤𝘦𝘴 𝘴𝘢𝘵𝘪𝘴𝘧𝘺 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘬𝘪𝘯𝘥 𝘯𝘦𝘦𝘥𝘴!

𝘚𝘰𝘳𝘳𝘺 𝘵𝘰 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮 𝘺𝘰𝘶 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘥𝘶𝘦 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘴𝘴𝘶𝘦, 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘢𝘪𝘥 𝘴𝘩𝘪𝘱𝘮𝘵 𝘴𝘸𝘪𝘵𝘤𝘩𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘦𝘢𝘳𝘦𝘴𝘵 𝘷𝘦𝘴𝘴𝘦𝘭 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘥𝘦𝘵𝘢𝘪𝘭𝘴 𝘢𝘴 𝘣𝘰𝘰𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘙𝘝𝘚. 𝘞𝘦 𝘤𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦 𝘴𝘱𝘢𝘤𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘴𝘩𝘪𝘱𝘮𝘵 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘦𝘸 𝘷𝘦𝘴𝘴𝘦𝘭 & 𝘴𝘶𝘣𝘮𝘪𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘤𝘢𝘴𝘦 𝘵𝘰 𝘰𝘶𝘳 𝘏𝘘 𝘧𝘰𝘳 𝘋𝘔 𝘸𝘢𝘪𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘯𝘭𝘺. 𝘞𝘦 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘵𝘳𝘺 𝘵𝘰 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘶𝘴𝘴 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘏𝘢𝘪𝘱𝘩𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘊𝘶𝘴𝘵𝘰𝘮𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘱𝘵 𝘵𝘰 𝘭𝘰𝘢𝘥, 𝘣𝘶𝘵 𝘯𝘰 𝘢𝘯𝘺 𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘦 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦 𝘊𝘶𝘴𝘵𝘰𝘮𝘴 𝘴𝘺𝘴𝘵𝘦𝘮! 𝘈𝘨𝘢𝘪𝘯, 𝘴𝘰𝘳𝘳𝘺 𝘧𝘰𝘳 𝘢𝘯𝘺 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘯𝘷𝘦𝘯𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘺𝘰𝘶 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦!”

TRƯỜNG HỢP 2: DO LỖI CỦA CHỦ HÀNG => RỚT CONTAINER

  • Trên booking của hãng tàu luôn thông báo về thời gian phải gửi SI, VGM; thời gian giao/nộp tờ khai hàng xuất khẩu, thời gian giao/hạ container về cảng/bãi. Tuy nhiên vì một vài lý do như: chủ hàng không đủ hàng để đóng; không gửi SI VGM; tờ khai sai thông tin không kịp sửa; Ops quên đi giao/nộp tờ khai hàng xuất; cont bị hạ nhầm cảng/bãi và không kịp hạ về đúng nơi quy định của hãng tàu trước giờ cắt máng….dẫn đến việc chủ hàng bị rớt container lại.
  • Sau khi biết mình bị rớt hàng, chủ hàng hoặc fwd cần chủ động check với hãng tàu về lịch gần nhất sau đó hoặc hãng tàu sẽ liên lạc để hỏi về kế hoạch.
  • Trong trường hợp này các phát sinh liên quan đến: Tờ khai xuất khẩu, chi phí DEM/DET sẽ do chủ hàng tự chịu trách nhiệm

Tham khảo nội dung Email hãng tàu thông báo container bị rớt tàu: 

“𝘋𝘦𝘢𝘳 𝘰𝘶𝘳 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘤𝘶𝘴𝘵𝘰𝘮𝘦𝘳𝘴,

𝘛𝘩𝘦 𝘴𝘢𝘪𝘥 𝘴𝘩𝘪𝘱𝘮𝘵 𝘯𝘰𝘵 𝘭𝘰𝘢𝘥𝘦𝘥 𝘰𝘯𝘣𝘰𝘢𝘳𝘥 𝘥𝘶𝘦 𝘵𝘰 𝘭𝘢𝘤𝘬 𝘰𝘧 𝘊𝘋𝘚 𝘴𝘩𝘦𝘦𝘵. 𝘚𝘰 𝘱𝘭𝘴 𝘳𝘦𝘤𝘩𝘦𝘤𝘬 𝘯 𝘢𝘥𝘷 𝘶𝘴 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘱𝘭𝘢𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘢𝘳𝘳𝘢𝘯𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵. 𝘛𝘬𝘴”

CẦN LÀM GÌ KHI CONTAINER BỊ RỚT TÀU 

Sau khi biết hàng bị rớt tàu, chủ hàng hoặc FWD cần phải liên hệ ngay với phía đối tác trong chuỗi cung ứng hàng hóa của bạn, sắp xếp lại chuyến tàu sớm nhất, cố gắng hoàn thiện các hồ sơ, giấy tờ, thủ tục sớm nhất có thể.

Tuy nhiên nếu rơi vào trường hợp này thực sự sẽ cần phải lưu ý vì đôi khi các chi phí phát sinh liên quan đến việc hàng bị roll có thể lớn hơn rất nhiều so với phí vận tải đường biển ban đầu.

LƯU Ý: Dù là container bị rớt tàu hay do nguyên nhân nào đi chăng nữa thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận hàng hóa của người mua và người bán, bên cạnh đó còn phát sinh thêm nhiều chi phí khác. Trong khả năng, chúng ta cần bám sát mọi deadline hãng tàu đưa ra và chuẩn bị chứng từ và tờ khai thật chuẩn chỉnh cho lô hàng, chủ động phòng tránh rủi ro. 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ vận chuyển quốc tế mà PEACE cung cấp, vui lòng liên hệ với PEACE hoặc liên hệ số điện thoại: 0911.529.168 ( Ms.Lisa). Hoặc truy cập website để update thêm thông tin: https://dichvulogistics.com.vn/

 

Tin tức mới nhất

DỊCH VỤ CỦA PEACE LOGISTICS

PEACE LOGISTICS chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên thế giới bằng đường bộ, đường hàng không, đường biển với mọi tuyến đường theo nhu cầu của khách hàng. DỊCH VỤ CỦA PEACE LOGISTICS  1.Dịch vụ hải quan  Đội ngũ chuyên gia với 5 năm kinh nghiệm, xử lý mọi tình ... [Đọc tiếp]

TÓM TẮT QUY TRÌNH MỞ TỜ KHAI HÀNG XUẤT – NHẬP 

Khai báo hải quan là bước rất quan trọng trong việc xuất – nhập khẩu hàng hóa, hôm nay PEACE LOGISTICS sẽ tóm tắt tổng quan quy trình mở tờ khai một lô hàng để mọi người nắm được các bước cơ bản.  MỞ TỜ KHAI HÀNG XUẤT  Bước 1: Lấy thông tin lô hàng  ... [Đọc tiếp]
091.152.9168