• Tờ khai hải quan: Thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

Người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng.hóa nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC.

  • Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương.

Trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, không chịu thuế, ngoài các chứng từ nêu.trên người khai hải quan nộp, xuất trình thêm các chứng từ sau:

  • Văn bản xét miễn thuế của Bộ Tài chính đối với hàng.hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế quy định.
  • Tờ khai xác nhận viện trợ không hoàn lại của cơ quan tài chính theo quy định của Bộ Tài chính đối với hàng hóa viện trợ.không hoàn lại thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT: nộp 01 bản chính.

Bộ Tài chính thực hiện xét miễn thuế đối với hàng hoá là.quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế quy định theo quy định tại Điều 110 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

3. Lưu ý khi làm thủ tục khẩu hàng hoá phi mậu dịch

  • Cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam ngoài tiêu chuẩn hành lý miễn thuế theo định mức trên còn được xét miễn thuế.số hàng hóa mang theo trị giá không quá 1 triệu đồng để làm quà biếu, tặng cho tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Hành lý của người nhập cảnh (vật dụng cần thiết cho nhu cầu.sinh hoạt hoặc mục đích của chuyến đi) phải khai báo hải quan trong các trường hợp:

  • Vượt định mức miễn thuế;
  • Hành lý gửi trước hoặc sau chuyến đi;
  • Dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập;
  • Mang theo thuốc gây nghiện;
  • Mang theo thuốc chữa bệnh trên 30 USD;
  • Mang theo ngoại tệ trị giá trên 7.000 USD hoặc  đối với.các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương trên 15.000.000VND.