HIDE

BẢO HIỂM HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN LOẠI A,B,C

Hiện nay phương tiện vận chuyển quốc tế bằng tàu thuyền là phổ biến nhất bởi chi phí rẻ so với các loại phương tiện vận chuyển khác. Tuy nhiên việc vận chuyển xa qua biển, đại dương không thể tránh khỏi những rủi ro. Để giảm tổn thất tối ưu các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu thường mua bảo hiểm cho hàng hoá của mình. Hôm nay PEACE LOGISTICS sẽ giới thiệu 3 loại bảo hiểm dành cho đường biển để quý khách hàng hiểu rõ và tham khảo nhé! 

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM 

Đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, và tuy nhiên có thể áp dụng cho cả việc hàng hóa vận chuyển nối tiếp bằng đường bộ, đường sắt, đường sông hoặc đường hàng không.

ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM LOẠI C 

Khi mua bảo hiểm theo điều kiện này, đối tượng bảo hiểm sẽ được bảo hiểm cho những loại rủi ro sau đây:

 1. Những rủi ro thông thường được bảo hiểm
 2. Mất mát hoặc hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho: 
  • Cháy hay nổ
  • Tàu hay thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc lật
  • Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh
  • Tàu, thuyền hay phương tiện vận chuyển đâm va hoặc va chạm với bất kỳ vật thể nào bên ngoài, không kể nước.
  • Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn.
 3. Ðối tượng bảo hiểm bị mất mát hoặc hư hỏng do những nguyên nhân:
  • Hy sinh tổn thất chung. 
  • Ném hàng khỏi tàu.

ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM LOẠI B 

Điều kiện loại B bao gồm tất cả những rủi ro được bảo hiểm thuộc loại ICC (C) đã nêu như trên, thêm vào những rủi ro sau đây:

 1. Ðộng đất, núi lửa phun hoặc sét đánh
 2. Nước biển, nước sông hay nước hồ tràn vào tàu, thuyền, hầm hàng, phương tiện vận chuyển công ten nơ hoặc nơi chứa hàng.
 3. Tổn thất toàn bộ bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên, hay đang dỡ khỏi tàu hoặc thuyền. 

ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM LOẠI A 

Điều kiện loại A bảo hiểm tất cả các loại rủi ro (có thể hiểu là loại ICC (A) = Loại ICC (B) + (thêm các loại rủi ro chưa được nêu tên đầy đủ), cụ thể như: 

– Thời tiết xấu

– Manh động, hành động manh tâm

– Cướp biển

– Các rủi ro đặc biệt như: hàng không giao, giao thiếu, mất cắp, bể, vỡ, ướt…

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ CHUNG 

Cho dù là bảo hiểm loại ICC (A), loại ICC (B), hay loại ICC (C), thì công ty bảo hiểm sẽ KHÔNG BAO GIỜ bảo hiểm cho những loại rủi ro được liệt kê bên dưới đây: 

 1. Mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm
 2. Ðối tượng được bảo hiểm bị rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường hoặc hao mòn thông thường
 3. Mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra do việc đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng được bảo hiểm chưa đầy đủ hoặc không thích hợp (theo chủ ý của điều 4.3 này việc “đóng gói” phải được coi như bao gồm cả việc xếp hàng vào “container” hoặc “kiện gỗ” nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi hợp đồng bảo hiểm này có hiệu lực hoặc được tiến hành bởi Người được bảo hiểm hoặc những người làm công cho họ).
 4. Mất mát hư hỏng hay chi phí gây ra bởi khuyết tật vốn có hoặc tính chất riêng của đối tượng được bảo hiểm.
 5. Mất mát hư hỏng hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ do một rủi ro được bảo hiểm gây ra (trừ những chi phí được chi trả theo điều 2 kể trên)
 6. Mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của Chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người điều hành tàu.
 7. Hư hại hoặc phá hủy do cố ý gây ra cho đối tượng bảo hiểm hay một bộ phận bất kỳ của đối tượng đó do hành động sai trái của bất kỳ người nào.
 8. Mất mát hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, phân hạt nhân và/ hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự. 
 • Điều khoản loại trừ tàu không đủ khả năng đi biển và không thích hợp cho việc chuyên chở 

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi: 

 1. Tàu hoặc thuyền không đủ khả năng đi biển
 2. Tàu, thuyền, phương tiện vận chuyển container hoặc kiện gỗ không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng được bảo hiểm, nếu người được bao hiểm hoặc những người làm công cho họ được biết riêng tình trạng không đủ khả năng đi biển hoặc không thích hợp đó vào thời gian đối tượng được bảo hiểm được xếp vào các phương tiện trên.
 3. Người bảo hiểm bỏ qua mọi trường hợp vi phạm những cam kết ngụ ý tàu đủ khả năng đi biển và thích hợp cho việc chuyên chở đối tượng được bảo hiểm tới nơi đến trừ khi Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ được biết riêng về tình trạng không đủ khả năng đi biển hay không thích hợp đó.
 • Điều khoản loại trừ chiến tranh 

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí gây ra bởi: 

 1. Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra hoặc chống lại bên tham chiến
 2. Bắt giữ, tịch thu, kiềm chế hay cầm giữ và hậu quả của những sự việc đó hoặc bất kỳ mưu toan nào nhằm thực hiện những hành vi đó.
 3. Mìn, thủy lôi, bom hoặc những vũ khí chiến tranh hoang phế khác.
 • Điều khoản loại trừ đình công 

Trong bất kỳ trường hợp nào bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho những mất mát hư hỏng hoặc chi phí: 

 1. Gây ra bởi những người đình công, công nhân bị cấm xưởng hoặc những người tham gia gây rối lao động náo loạn hoặc bạo động dân sự
 2. Hậu quả của đình công, cấm xưởng, gây rối lao động, náo loạn hoặc bạo động dân sự
 3. Gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố hoặc bất kỳ người nào hành động vì động cơ chính trị.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM 

Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị của hàng hóa do người được bảo hiểm kê khai và được công ty bảo hiểm chấp nhận. Thông thường số tiền bảo hiểm được tính gồm giá tiền hàng (C) ghi trên hóa đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hóa đơn) cộng chi phí vận chuyển (F) và phí bảo hiểm (I). Số tiền bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính, tuy nhiên tiền lãi này không vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM 

Khi đòi công ty bảo hiểm bồi thường về những mất mát hư hỏng thuộc trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, người được bảo hiểm cần nộp đủ những giấy tờ chứng minh, trong đó từng trường hợp liên quan phải có:

– Bản chính của hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm;

– Bản chính hoặc bản sao hóa đơn gửi hàng, kèm theo bản kê chi tiết hàng hóa và/hoặc phiếu ghi trọng lượng;

– Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng chuyên chở các loại;

– Biên bản giám định và chứng từ tài liệu khác ghi rõ mức độ tổn thất;

– Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận thu giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng;

-Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật ký hàng hải;

– Công văn thư từ trao đổi với người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất;

– Giấy yêu cầu bồi thường;

– Chứng thư giám định;

– Các chứng từ khác liên quan đến khiếu nại;

– Các giấy tờ khác theo yêu cầu của công ty bảo hiểm (nếu có).

KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

 • Thời hạn yêu cầu bồi thường và thời hiệu khởi kiện:
 • Thời hạn yêu cầu bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
 • Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là ba (03) năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.
 • Mọi tranh chấp có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm  giữa người được bảo hiểm và chúng tôi, nếu không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ đưa ra Tòa án nơi bị đơn đặt trụ sở chính để xét xử. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dịch vụ vận chuyển quốc tế mà PEACE cung cấp, vui lòng liên hệ với PEACE hoặc liên hệ số điện thoại: 0911.529.168 ( Ms.Lisa)

Hoặc truy cập website để update thêm thông tin: https://dichvulogistics.com.vn/

 

Tin tức mới nhất

DỊCH VỤ CỦA PEACE LOGISTICS

PEACE LOGISTICS chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên thế giới bằng đường bộ, đường hàng không, đường biển với mọi tuyến đường theo nhu cầu của khách hàng. DỊCH VỤ CỦA PEACE LOGISTICS  1.Dịch vụ hải quan  Đội ngũ chuyên gia với 5 năm kinh nghiệm, xử lý mọi tình ... [Đọc tiếp]

NGUYÊN NHÂN KHIẾN CONTAINER BỊ RỚT TÀU

Khi chúng ta nhận được thông tin rằng lô hàng mình đang xử lý không thể lên đúng con tàu như dự kiến và đã bị rớt lại…Có khá nhiều nguyên nhân khiến cont bị rớt tàu. Và bài viết này PEACE LOGISTICS sẽ đề cập đến 2 nguyên nhân chính và thường xuyên xảy ... [Đọc tiếp]

TÓM TẮT QUY TRÌNH MỞ TỜ KHAI HÀNG XUẤT – NHẬP 

Khai báo hải quan là bước rất quan trọng trong việc xuất – nhập khẩu hàng hóa, hôm nay PEACE LOGISTICS sẽ tóm tắt tổng quan quy trình mở tờ khai một lô hàng để mọi người nắm được các bước cơ bản.  MỞ TỜ KHAI HÀNG XUẤT  Bước 1: Lấy thông tin lô hàng  ... [Đọc tiếp]
091.152.9168